Styrelsen

Styrelsen i brf Borgholms Vånings- och Konferenshotell

Ordförande: Sven Åke Axelsson

Vice ordförande: Wolf Olofsson

Sekreterare: Käthe Brusquini

Teknisk förvaltare: Thomas Petersson

Ledamot: Pernilla Hällström

Suppleant:

Christian Mörkstedt