Styrelsen

Styrelsen i brf Borgholms Vånings- och Konferenshotell

Ordförande: Sven Åke Axelsson

Vice ordförande: Björn Nielsén

Sekreterare: Catarina Forsman

Teknisk förvaltare: Thomas Petersson

Ledamot: Wolf Olofsson

Ledamot: Käthe Brusquini

Suppleant:

Christian Mörkstedt