Styrelsen x

Styrelsen i bostadsrättsföreningen BVK

Ordförande: Sven Åke Axelsson

Vice ordförande: Björn Nielsén

Sekreterare: Catarina Forsman

Teknisk förvaltare: Thomas Petersson

Ledamot: Wolf Olofsson

Suppleanter:

Käthe Brusquini

Christian Mörkstedt